Iterative incremental  چیست و چرا باید به این شیوه کار کرد؟ روشIterative incremental در  تولید نرم افزار از ملزومات همگرایی یک تیم برای تولید یک سیستم کارا و صحیح در قالب یک پروژه موفق است. برای حل یک مساله نرم افزاری، ابتدا از فهم مساله  اطمینان می­­یابیم، سپس نیازمندی­ها را شناسایی و برای مرتفع کردن […]